foto

Krzysztof Jan KONSZTOWICZ, prof. ATH (emer.)

Wychowałem się w Bielsku-Białej, gdzie ukończyłem III LO im. St. Żeromskiego. Studia inżynierskie i magisterskie odbyłem na Wydziale Ceramicznym AGH w Krakowie. Podjąłem pracę w Instytucie Inżynierii Materiałowej AGH, i niedługo potem uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych.

W latach osiemdziesiątych pracowałem w Uniwersytecie Technicznym (USTO) w Oranie (Algieria) a kolejne lata spędziłem w Kanadzie, gdzie w Montrealu i w Halifax pracowałem nad materiałami kompozytowymi. Przez większość naukowej kariery zawodowej skupiałem się na mechanizmach zapoczątkowania mikrospękań poprzedzających zniszczenie katastroficzne materiałów. Może to symptomatyczne, że wyczulenie na takie zjawiska okazało się pomocne w rozumieniu wielu procesów w innych dziedzinach…

W przeciągu kariery wygłosiłem dziesiątki referatów na naukowych konferencjach międzynarodowych w Kanadzie, USA i Europie. Poznałem osobiście większość badaczy – najlepszych specjalistów w moim obszarze zainteresowań. Byłem członkiem organizacji profesjonalnych takich jak Canadian Ceramic Society, American Ceramic Society i American Academy of Sciences.

Z początkiem nowego stulecia powróciłem do Polski i osiadłem w Krakowie, gdzie w 2005 r. w AGH uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych za cykl prac nad materiałami kompozytowymi. Powróciłem do rodzinnego miasta i od roku 2006 do 2016 byłem zatrudniony w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Z racji długoletnich i bogatych doświadczeń międzynarodowych popartych studiami metodycznymi uczestniczyłem w pracach Zespołu ds Analiz w Departamencie Strategii MNiSW nad przygotowaniem założeń do poprzedniej reformy nauki i szkolnictwa wyższego, a potem także w pracach nad przedmiotową ustawą o szkolnictwie wyższym. Doskonale wiem czego i dlaczego już wówczas nie zrobiono i czym to skutkuje.

Oprócz innych, opublikowałem też serię prac o kanadyjskim systemie organizacji nauki i szkolnictwa wyższego i sukcesach we wdrażaniu mechanizmów gospodarki wiedzy w powiązaniu z praktyką przemysłową. W portalu dziennikarskim „studio opinii.pl” ukazały się liczne moje prace publicystyczne dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce a także ogólniejsze, o szkodliwości centralizmu w zarządzaniu i organizacji państwa oraz w polityce. Niektóre z tych prac są dostępne do dzisiaj na stronie „Studia Opinii”.

To wcale nie pocieszające, a raczej może martwić, że te prace publikowane od lat, oparte na faktach i dogłębnej analizie mechanizmów, są w pełni aktualne do dzisiaj.