Innowacyjna dolina śmierci

„Dobrobyt wymaga tworzenia majątku a tworzeniem majątku zajmuje się biznes.
Majątek wytwarza się tam, gdzie wprowadza się wartość; im więcej wprowadzi się wartości,
tym więcej wytworzy się majątku.
W gospodarce opartej na wiedzy wartość dodaje się wtedy, gdy do nowych produktów (dóbr i usług)
wprowadzona jest wiedza, a to osiąga się przez badania i rozwój”.

prof. Tomasz Brzustowski
(były prezydent NSERC – Rady Badań Przyrodniczych i Inżynierskich Kanady)


Przypomnę, że w tych tekstach omawiamy tylko innowacje produktowe i technologiczne, powstające w uczelniach wyższych i wywodzące się z badań stosowanych w naukach ścisłych, technicznych i przyrodniczych. Innowacje odmienne od produktowych w sensie fizycznym, na przykład informatyczne, finansowe, organizacyjne i wiele innych, mają nieco inne drogi rozwoju i ich śledzenie wykracza poza ramy tego opracowania, choć są równie ważne dla gospodarki opartej na wiedzy.

Dla uzmysłowienia istotnych różnic przydatny jest przykład powszechnie używanego samochodu. Samochód składa się z około 300 000 części, zaprojektowanych i zbudowanych z różnych materiałów o dokładnie określonych właściwościach. Od wszystkich tych części kierowca, pasażerowie i ich rodziny, także banki kredytujące i firmy ubezpieczeniowe wymagają niezawodności. Rozwój materiałów i technologii produkcji każdej z tych części dla uzyskania odpowiedniego poziomu niezawodności zajmuje dużo czasu oraz wymaga dużych nakładów. Już około 40% wartości współczesnych samochodów to elektronika i oprogramowanie. Komputer sterujacy też jest zrobiony z konkretnych materiałów i programy działają tylko kiedy w układzie jest prąd wytwarzany przez urządzenia wykonane z innych materiałów, przepływający przez przewody z materiałów o określonych właściwościach i zmagazynowany w baterii, której działanie także zależy od stanu rozwoju materiałów z jakich jest wykonana. Rozwój materiałów decyduje o realnym postępie.

Spis treści

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin